Llantwit Major Surf Life Saving Club

Llantwit Major Surf Life Saving Club is situated in the heart of the Heritage Coast in the Vale of Glamorgan on one of the best surf beaches in South Wales.The club was established in 1963 following concerns about the number of coastal incidents that were occurring, including drowning fatalities. The conditions in the Bristol Channel can be treacherous, with strong prevailing south westerly winds and the second largest tidal drop in the world, vigilance is important.

By now, the club has a high standing in the local community growing from a small number of young volunteers housed in an RAF packing case, to a club with over 200 members. The club provides a voluntary lifeguard service and first aid point.
We also provide sport and education for youngsters through to masters in lifesaving and surf skills

New members are always welcome to join the family atmosphere at the club. Whether you are looking for an opportunity to volunteer, a new hobby, competition or just socialising we have a membership solution to suit. Contact us here

Lleolir Clwb Achub Bywyd o’r Môr Llanilltud Fawr wrth galon Arfordir Treftadaeth Bro Morgannwg ar un o draethau syrffio gorau De CymruSefydlwyd y clwb yn 1963 yn dilyn pryderon dros y nifer o achosion difrifol oedd yn digwydd ar lan y môr gan gynnwys marwolaeth trwy foddi. Mae’r amodau yn y Môr Hafren yn gallu fod yn beryglus, gyda phrifwyntoedd yn chwythu o’r de orllewin a’r ail lanw mwyaf yn y byd mae angen bod yn wyliadwrus.

Erbyn hyn, mae’r clwb wedi ennill parch y gymuned lleol, mae’r aelodaeth wedi tyfu o’r grŵp ifanc o wirfoddolwyr oedd yn defnyddio hen storfa RAF i fod yn glwb o dros 200 o aelodau. Mae’r clwb yn cynnig gwasanaeth cymorth cyntaf ac achub bywyd o’r môr ar sail wirfoddol. Rydym hefyd yn addysgu pobl ifanc ac oedolion ar sgiliau achub bywyd a sgiliau yn y syrff.

Rydym o hyd yn croesawi aelodau newydd i naws teuluol y clwb. Os ydych yn chwilio am gyfle i wirfoddoli, hobi newydd, cystadleuaeth, neu gyfle i gymdeithasu, mae gennym becyn aelodaeth sy’n addas i chi. Cysylltwch fan hyn